XENNON מוצרי שמע. עיצוב אריזות כחלק מתהליך מיתוג עסקי
 

XENNON - מוצרי סאונד.

עיצוב אריזות, כחלק מתהליך מיתוג עסקי.

 

במבט מרחוק זיהוי המותג, במבט מקרוב זיהוי סוג המוצר.

מכיוון שבחנות, המוצר יושב באזור של מוצרים מסוגו.

מהות המותג: רענן וקליל (בניגוד למוצרי איכות יקרים)

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים