SANSUI stand
 

SANSUI- מוצרי סטיריאו

 

פתרון לנקודת מכירה: סטנד וספרון המבדלים את המוצר ביחס לשאר המוצרים ה"ערומים" על המדף.

"ZEN TECH" כותרת המשדרת את המסר הפרסומי: טכנולוגיה יפאנית

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים