פרסום עיתון העיר
 

עיתון "העיר", מדור הכרויות

 

"נפגשנו במדור הכרויות של העיר"

מודעה ניסיונית שפורסמה ב"אותות" - הירחון לפרסום בישראל

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים