עיצוב אריזה nav n go
 

NAV N' GO - תוכנת ניווט

עיצוב אריזות כחלק ממהלך מיתוג עסקי שלם.

 

במבט מרחוק זיהוי המותג, מקרוב זיהוי סוג המוצר.

מכיוון שבחנות, המוצר באזור של מוצרים מסוגו.

מהות המותג: טכנולוגיה ידידותית

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים