MINERAL CARE, עיצוב אריזות, כחלק מתהליך מיתוג עסקי מלא
 

MINERAL CARE - מוצרי טיפוח עור לאשה

 

עיצוב אריזות, כחלק מתהליך מיתוג עסקי מלא

 

מהות המותג: מינרלים מים המלח ומדע

 

 

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים