KING מיסבי מנוע, פרסום כחלק מתהליך מיתוג עסקי
 

KING - מיסבי מנוע, יצור ויצוא

 

כרזה לנקודת מכירת חלקי חילוף לרכב, חו"ל.

כותרת פרסומית:

תעשיית התעופה בחרה בנו, ומה איתך?

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים