KATTOUF תכשיטים ליצוא, קריסמס
 

KATTOUF תכשיטים.

שער אתר לקריסמס,
כחלק מתהליך מיתוג ופרסום מלא, המיועד ליצוא.

 

מהות המותג החדש: תליוני צלב בלבד + יוקרתיים בלבד + מנצרת, עירו של ישו. לחץ לפתיחת האתר

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים