HANDY, מיתוג מוצרים, מיתוג עסקי
 

HANDY - ציוד היקפי למחשבי כף יד

 

מיתוג מוצרים, כחלק מתהליך מיתוג עסקי מלא

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים