HANDY, עיצוב אריזות, מיתוג עסקי
 

HANDY - ציוד היקפי למחשבי כף יד

 

עיצוב אריזות כחלק מתהליך מיתוג עסקי שלם

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים