פרסום גולדסטאר
 

בירה גולדסטאר

 

מודעה ניסיונית שפורסמה ב"אותות" - הירחון לפרסום בישראל

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים