eMMORTAL עיצוב לוגו, מיתוג עסקי
 

eMMORTAL – כרטיסי תקליטור לאספנות בארה"ב.
מכילים מדיה אודות ספורטאים

 

שם מותג, סלוגן, עיצוב לוגו, כחלק מתהליך מיתוג עסקי

 

מהות המותג: הנצחת האתלט הנערץ על האספן

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים