פרסום אלמקס
 

אלמקס - משחת שיניים

 

"אלמקס - לבטיחות בדרכים"

מודעה ניסיונית שפורסמה ב"אותות" - הירחון לפרסום בישראל

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים