CAFÈ PRIMO, מיתוג מוצר, עיצוב אריזות, מיתוג עסקי
 

CAFÈ PRIMO  טבק לגלגול.
עיצוב אריזות טבק, כחלק מתהליך מיתוג מוצר שלם.

 

מהות המותג: טבק בטעמי קפה איטלקי.
פתרון טעמי הקפה, נבע מתוצאות המחקר השיווקי.
אין צורך שהאריזות ישדרו "טבק" מכיוון שיוצגו במדף הטבק, לצד המתחרים. 

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים