פרסום סדנה
 

ניפגש יחפים - סדנת מודעות וריקוד

 

ניסוח שם סדנה.
פרסום בפייסבוק.

דיפדוף בין העבודות, בעזרת החצים